Afgelopen jaar is er door dit kabinet hard gewerkt om Nederland weer een stukje beter te maken. En als we de economische cijfers zien gaat het ook goed met Nederland. Alleen dat merkt u nog niet direct in uw portemonnee. Maar vanaf 2019 gaat u dat eindelijk wel merken. Want bijna iedereen gaat erop vooruit. 

Ons belastingstelsel verandert. Dat betekent aan de ene kant dat uw energierekening stijgt, en door het lage btw-tarief te verhogen uw boodschappen een paar euro’s duurder worden. Daar zet dit kabinet tegenover dat werk lonender wordt. De belastingtarieven gaan omlaag en de heffingskortingen gaan omhoog. En dat ziet u eind januari terug op uw loonstrookje. 

Ook in de zorg worden de verbeteringen vanaf dit jaar merkbaar. En dat mag ook wel na jaren van bezuinigingen. De zorgtoeslag gaat omhoog en we verlagen de eigen bijdrage voor chronische zieken. Op gebied van veiligheid krijgen we eindelijk meer mogelijkheden om de strijd tegen de drugcriminaliteit en ondermijning hard aan te pakken. Zo wordt het makkelijker een drugspand te sluiten. 

Daarnaast wordt vanaf 2019 de vrijwilligersvergoeding verhoogd, verlengen we het partnerschapsverlof en krijgen leraren in het onderwijs een verhoging van hun salaris. 

In 2019:

Lagere belastingen

In 2019 gaat bijna iedereen er onder de streep op vooruit. Doordat de belastingtarieven omlaag gaan en de heffingskorting (de belastingkortingen) worden verhoogd. Gemiddeld krijgen huishoudens 500 euro meer te besteden vanaf 2019, waarbij werkenden het meest van de kabinetsmaatregelen profiteren.

We voeren een tweeschijvenstelsel (vlaktaks) in, een lange wens van het CDA. 

En we verhogen de arbeidskorting, een voordeel voor werkende. De maximale korting stijgt in 2019 met 150 euro.

We verhogen de algemene heffingskorting. Dat betekent, hoe lager het inkomen, hoe hoger het belastingvoordeel zal zijn. Het maximale voordeel is 184 euro over het hele jaar.

En we verhogen de ouderenkorting. Dat is een belastingvoordeel voor gepensioneerden.

Langer partnerschapsverlof

Meer tijd voor familie. Dat vinden wij belangrijk.  Daarom wordt vanaf dit jaar het partnerschapsverlof na de geboorte uitgebreid van 2 naar 5 dagen.

 

 

Verhoging vrijwilligersvergoeding

Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Want zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven kerken dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers verdienen daarom onze grote waardering. Daarom gaat vanaf dit jaar de vrijwilligersvergoeding omhoog. Maar ook kunnen ze meer belastingvrij vergoed krijgen, tot een bedrag van 1700 euro per jaar. 

Meer salaris voor basisschoolleraren

Basisschoolleraren krijgen in 2019 een beter salaris. Hiermee pakken we de werkdruk aan en krijgen zij meer waardering. Gemiddeld krijgen zij €350 extra boven op de verhoging van 8,5% die is afgesproken in het cao-akkoord. 

 

 

Verhoging zorgtoeslag

Wij zetten in op goede zorg voor iedereen op het juiste moment en op de juiste plek. De verbeteringen waar het kabinet op in heeft gezet worden vanaf dit jaar zichtbaar. Zo verhogen we de zorgtoeslag. Dat betekent voor alleenstaande een stijging van 50 euro en voor partners een stijging van 193 euro. Daarnaast verlagen we de eigen bijdrage voor chronische zieken die thuis ondersteuning nodig hebben via de wmo. Vanaf dit jaar komt er een vast tarief van 17,50 euro per vier weken.

Aanpak drugscriminaliteit en ondermijning

De strijd tegen drugcriminaliteit en ondermijning is voor ons een van de speerpunten. We zien al geruime tijd de vermenging van de boven- en onderwereld waarbij onschuldige burgers de dupe zijn van drugscriminaliteit. Vanaf 2019 wordt het makkelijker drugspanden te sluiten. Burgemeester kunnen woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden gevonden die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.