15 juli 2013

Zeven sollicitanten voor Europees lijsttrekkerschap

Voor het lijsttrekkerschap bij de Europese verkiezingen van mei 2014 hebben zich zeven belangstellenden gemeld. De sollicitatietermijn is op maandag 15 juli gesloten. Aan de hand van de profielschets voor de Europees lijsttrekker zal de selectiecommissie o.l.v. oud-staatssecretaris Yvonne van Rooy een advies over de kandidaten uitbrengen aan het partijbestuur. De definitieve voordracht van de kandidaten door het partijbestuur wordt bekend gemaakt op vrijdag 4 oktober. 

Na de voordracht gaan de kandidaat-lijsttrekkers het land in. Alle CDA leden met stemrecht krijgen de mogelijkheid om per telefoon of via internet hun stem uit te brengen op een van de kandidaten. 

De eerste stemronde gaat van start op 17 oktober en sluit op 27 oktober. Wanneer geen van de kandidaten in de eerste stemronde een meerderheid van de stemmen behaalt, volgt een tweede ronde die loopt van 28 oktober tot het CDA najaarscongres op zaterdag 2 november. 

Ook de sollicitatietermijn voor de overige plekken op de kandidatenlijst voor het Europees parlement is inmiddels gesloten. Hiervoor hebben zich 44 kandidaten gemeld. De adviescommissie o.l.v. oud-partijvoorzitter Marnix van Rij, zal de kandidaten toetsen aan de daartoe opgestelde profielschets. De kandidatenlijst voor het Europees parlement wordt vastgesteld op het CDA congres van februari 2014.  

Klik hier voor de profielschets Lijsttrekker Europees Parlement.

Klik hier voor de profielschets Lid Europees Parlement.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.